Uzņēmējdarbības vide Latvijā


Latvijas uzņēmējdarbības pamats

* Latvijas ekonomika ir brīvā tirgus ekonomika, ko regulē attiecīgi likumi, nodrošinot komerctiesību, preču zīmju, kā arī investīciju aizsardzību

* Latvijas likumdošanā ir iestrādātas Eiropas Savienības prasības

* Latvijā nav noteikti ierobežojumi vai citādāka attieksme pret ārvalstu investīcijām un uzņēmumiem

Latvijas prioritāte – preces un inovācijas ar augstu pievienoto vērtību

Viena no Latvijas ekonomikas ilgtermiņa prioritātēm ir labvēlīgas vides radīšana uzņēmējdarbībai un investīcijām. Tomēr valdībai ne vienmēr izdodas ievērot šīs pamatnostādnes.

Gan 2013., gan 2014.gadā Latvijā tika pieņemtas ievērojamas izmaiņas nodokļu sistēmā. Pērn valdība lauza solījumu samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2%. Tika ieviesti jauni nodokļi un paaugstināti atsevišķi jau esošie. Uzņēmēju viedokli par Latviju kā neparedzamu biznesa vidi pastiprināja neskaidrības par elektrības tirgus liberalizāciju 2014.gada aprīlī.

Tomēr valdība apstiprinājusi Ekonomikas ministrijas izstrādātās Nacionālās industriālās politikas vadlīnijas periodam 2014-2020. Šo pamatnostādņu mērķis ir veicināt strukturālas izmaiņas Latvijas ekonomikā, tādējādi radot izdevīgākas preces un pakalpojumus, palielinot rūpniecības nozīmi, modernizējot ražošanu un pakalpojumus, kā arī attīstot eksportu.

Latvijas uzņēmējdarbība galvenokārt ir koncentrēta galvaspilsētā Rīgā un tās apkārtnē, tomēr ar dažādiem atbalsta mehānismiem tiek veicināta arī uzņēmējdarbības attīstība reģionos, piemēram, izveidojot speciālās ekonomiskās zonas – ostās vai dzelzceļu mezglos, kur firmas var strādāt ar dažādiem atvieglojumiem. Tāpat tiek veidots biznesa inkubatoru tīkls un veiktas citas aktivitātes. Latvijā ir attīstīta ražošanas un transporta infrastruktūra – industriālie parki, noliktavas, komunikāciju tehnoloģijas, ostas, dzelzceļš, kā arī lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijā.

2013.gadā, līdzīgi kā 2012., Latvijā dibināti 16,365 jauni uzņēmumi. Lielākā daļa no tiem (10,430) ir start-up jeb jaunuzņēmumi – sabiedrības ar ierobežotu atbildību un ierobežotu kapitālu.

Biznesa vides novērtējums

* Pasaules Bankas pētījumā Doing Business 2014 Latvija ierindojas 24. vietā starp 189 valstīm, gada laikā uzlabojot rezultātu par 1 pozīciju, novērtējot kopējo biznesa vides labvēlīgumu. Tomēr atsevišķus indikatorus vēl nepieciešams attīstīt:

* Pārrobežu tirdzniecība ir vienkārša un tai nav šķēršļu, valsts šajā ziņā ierindojas 17. vietā

* Biznesa uzsākšana ir salīdzinoši vienkārša, šajā ziņā Latvija ierindojas 57. vietā

* Maksātnespējas jautājumu risināšanā Latvija ir 43. vietā

* Nekustamā īpašuma reģistrēšanas procedūru ziņā - 33. vietā

* Investoru aizsardzības ziņā Latvija atrodas 68. vietā

* Nodokļu sloga un maksājumu vienkāršības indeksā Latvija ierindojas 49. vietā

Tāpat Latvijai izdevies uzlabot pozīciju attiecībā uz būvniecības atļaujām, no 113.vietas pakāpjoties uz 79.

Biznesa uzsākšana

Pasaules Bankas veidotajā pētījumā Doing Business 2014 Latvija ierindojas 57. vietā biznesa uzsākšanas vienkāršības ziņā.

Procedūru skaits – 4

Nepieciešamais laiks – 12,5 dienas

Minimālais kapitāls mikro sabiedrībai ar ierobežotu atbildību – 1 EUR

Minimālais kapitāls sabiedrībai ar ierobežotu atbildību – 2800 EUR

Uzņēmumu reģistrs ir publisks

Uzņēmumu īpašnieku valsts piederībai nav ierobežojumu*

Uzņēmumu vadītāji var pieprasīt uzturēšanās atļauju Latvijā

* Jāņem vērā, ka 2011. gadā tika veikti grozījumi Komerclikumā, kas prasa atklāt uzņēmumu patiesos labuma guvējus jeb ofšoru īpašniekus. Komerclikums nosaka, ka dalībniekam, uz kura vārda ir reģistrētas uzņēmuma pamatkapitāla daļas vai akcijas, bet labuma guvējs ir cita persona, iegūstot vismaz 25% no kapitālsabiedrības daļām, ir pienākums 14 dienu laikā paziņot par to kapitālsabiedrībai, norādot personu, kuras labā šīs daļas tiek turētas. Savukārt kapitālsabiedrībai, saņemot šādu dalībnieka paziņojumu, 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas tas jāiesniedz Uzņēmumu Reģistram.

Uzņēmumu reģistrēšanas procedūra nav dārga – tā izmaksā 170 EUR. Valsts nodeva – 142,29 EUR, publikācija valsts oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis – 27,03 EUR. Tomēr jārēķinās, ka, piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanai jāatvēl 2800 EUR pamatkapitālam. No 2010. gada Latvijā atļauts reģistrēt mazkapitāla sabiedrību ar ierobežotu atbildību arī ar mazāku pamatkapitālu – 1 EUR. Tomēr šādiem uzņēmumiem eksistē noteiktas prasības, piemēram, tajos var strādāt tikai līdz 5 darbiniekiem, un gada apgrozījums nedrīkst pārsniegt 100,000 EUR.

Uzņēmumi

2013.gadā Latvijā reģistrēti 16,365 uzņēmumi, no kuriem 15,345 – sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Likvidēto uzņēmumu skaits, salīdzinājumā ar 2012.gadu, sarucis par 4% - likvidēti 4,152 uzņēmumi.

Valsts iniciatīvas un uzdevumi

* Salīdzinājumā ar lielu daļu Eiropas valstu Latvijas valstij joprojām pieder ievērojams skaits uzņēmumu, starp kuriem lielākie ir nozīmīgu infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji, piemēram, enerģētikā, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanā un dzelzceļa pārvadājumos, telekomunikācijās. Kopumā Latvijas valstij pieder kapitāldaļas 142 uzņēmumos, 69 no tiem – 100%. Šajos uzņēmos strādā vairāk nekā 52,000 darbinieku. Pašvaldībām pieder kapitāldaļas 650 uzņēmumos, 323 – 100%, 39 – kontrolpakete.

* Latvijā iecerēta visaptveroša valsts uzņēmumu kapitāldaļu pārvaldības reforma. Tiek plānots izveidot daļēji centralizētu pārvaldības organizāciju, lai valsts uzņēmumi tiktu pārvaldīti atbilstoši pasaulē atzītai labas pārvaldības praksei, nodrošinot caurskatāmu un skaidru pārvaldību, atskaišu sistēmu utt. Tādējādi iecerēts uzlabot uzņēmumu rentabilitāti.

*Viena no lielākajām valstij piederošajām kompānijām, kuru plānots privatizēt, ir banka Citadele. Lēmumu par konkrētu investoru piesaisti plānots pieņemt šogad. Ilgu laiku dienaskārtībā bija Latvijas Mobilais Telefons  un Lattelecom privatizācija, taču valdība ir nolēmusi paturēt kontrolpaketi šajos telekomunikāciju uzņēmumos.

*2014.gada sākumā apstiprinātajā rīcības plānā valdība apņēmusies veikt konkrētus un mērķtiecīgus pasākumus, lai uzlabotu Latvijas pozīcijas Doing Business pētījumā un Globālās konkurētspējas indeksa vērtējumā (Global Competitiveness Report).

Latvija starptautiskajos reitingos

* Valsts kredītreitings: Moody's Baa2 ar pozitīvu perspektīvu, Standard & Poor's BBB+ ar pozitīvu perspektīvu, Fitch BBB+ ar stabilu perspektīvu ,R&I BBB ar stabilu perspektīvu

* 42. vieta 2014. gada Ekonomiskās brīvības indeksā (Wall Street Journal; The Heritage Foundation)

* 52. vieta 2014. gada Globālās konkurētspējas ziņojumā (Pasaules Ekonomikas forums)

* 53 no 100 punktiem 2013. gada Korupcijas uztveres indeksā (Transparency International)

* 24. vieta 2014. gada Doing Business pētījumā (Pasaules Banka)


 

Foto: Pilseta24

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAJJAD AMIN 

22.10.2011 11:28
I FROM PAKISTAN WE REGISTERED A LLC COMPANY IN LATIVES

Jide Oyetunji 

23.02.2012 06:44
I m a Nigerian wish to register business in Latvia.

Mohamed 

05.12.2012 18:01
I and my wife have company in belarus for export and export and we want to make bussiness in Latvia Riga because we listen and read about Latvia more information nice Do you can help us in open company in riga or make invitation for us ? I wait your answer Thanks a lot Mohamed

Mohamed 

05.12.2012 18:01
I and my wife have company in belarus for export and export and we want to make bussiness in Latvia Riga because we listen and read about Latvia more information nice Do you can help us in open company in riga or make invitation for us ? I wait your answer Thanks a lot Mohamed

mohamadiem 

19.03.2013 23:51
Business... or EU PASSPORT?

majid iqbal 

27.10.2013 04:58
i am a consltant for uk uk visa, i would like to know about business vis for latvia for a pakistani business man, can a pakistani open his business in latvia, and can invest there.? regards. maj_consultant@hotmail.co.uk

Roberts Butāns 

22.02.2014 17:26
I have an uzvalks and i do Syrius bussiness in all Latvia categories

Veronika Bikse 

05.04.2016 12:40
Jūs rakstat, ka "Latvijas ekonomika ir brīvā tirgus ekonomika." Jebkurš vidusskolnēns zina, ka šobrīd neviena ekonomika nav brīva tirgus ekonomika, bet gan vairākums valstīs ir izveidotas jauktās ekonomikas, kurās līdzdarbojas gan valsts sektors gan tirgus sektors. Šobrīd pastāv nevis Brīvā tirgus ekonomika, bet gan brīvā tirdzniecība.

Kristina 

11.04.2016 10:53
Good day to neighbors from Lithuania! As Latvian market is quite similar to Lithuania's, I would like to share some insights for those people who consider these two countries as a potential place to get TRPs and develop or establish a new business. My field of work is quite relevant in this area and I hope some of you will find this helpful and informative. Business in Lithuania: possibilities of undiscovered areas Welcoming possibilities of development, quite convenient geographical place and reasonable business requirements tends to make Lithuania one of the most valid options to start business. When it comes to establishing a company in any other European Union country, potential business establisher, poetically said, has no time for a double eye blink: huge capital share amounts, enormous taxes, required long term experience and other circumstances that gets you in a firm grip of swirling strict and expensive official requirements, and surely, it is not very encouraging for a new business starter. This is when you can mark and even highlight Lithuania as a place to start promising business carrier while not paying a fortune. These mentioned aspects compliments Lithuanian economical growth and development in a really promising way and by a quick pace: each year number of potential foreign applicants to start business in Lithuania steadily increases: by observing Lithuanian Migration Department data there can be an easily made conclusion that more and more foreigners are entering Lithuanian business field with viable, relevant ambitions and intentions to create or develop business. If talking about special requirements and options in Lithuania to obtain temporary residence permit (further permanent one and finally, nationality), we can refer to information found on the website of such business and legal questions consultants as, for example, BizBon (www.bizbon.com), there are more than few ways: 1.Establishing a company company (Limited Liability Company) with 28000 Eur or 42000 Eur capital. Two or three persons will be included in a company like a shareholders, who will have 100% – 33% shares each. 2.The second interesting option is to become a shareholder in already running business where an applicant is obliged to purchase not less than 33% of shares and company has 3 citizens of Lithuania employed. 3.Investment type variates, so there is other option of investment where an applicant invest in a company where 5 citizens of Lithuania are already employed. 4.Another relevant way to obtain temporary residence permit is under the base of work permit in Lithuania. 5. Last but not least option is for those applicants who already have a running business in their country of origin and they would like to expand businesses, i.e. an applicant can establish a representative office (a branch office) in Lithuania of his/her currently running business. If a foreign applicant enrolls in one of those mentioned options with an effective and efficient assistance from business and legal questions consultants it is quite an immense possibility to succeed. On the other hand, success potentiality is directly proportional to eligibility, i.e. an applicant must meet all those requirements. If applicant’s eligibility is in tact (applicant has higher education, no criminal activities, can speak English and has genuine intentions to explore Lithuanian market in legal and approvable manner) undiscovered areas of Lithuania for businesses can be quickly changed into something to strive for: good business possibilities to start something that you aimed for or to develop your current business and to achieve beneficial business relationships; flexibility of this convenient ability to live in Lithuania and enter other Schengen countries.

Mečeslavs 

30.11.2016 16:09
Interesants raksts. Liels paldies, zināšu drusku vairāk par ārvalstu investīcijam un kā ar tiem strādāt. Kas skar iekšējas investīcijas tad jautājumu nulle ir jāvēršas pie Cityfinances SIA, ne valsts finanšu institūcija kura palīdz MVU Vairāk info šeit: http://bit.ly/2fZtajc

David 

01.04.2018 22:57
* 3% LOAN OFFER APPLY NOW * OAKTREES CAPITAL * You lose sleep at night care how to get a loan? *Are you looking for a personal loan? * Are you looking for a loan to start your own business? * Are you looking for loans to large projects? EMAIL US TODAY: oaktreecapita321@usa.com

Pievieno komentāru

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740434. Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone.
X