ISSA/Interclean

Int'l Trade Fair for Industrial Cleaning, Maintenance and Building Services

Kategorijas:
Valsts un sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana
Komunālie pakalpojumi, atkritumu savākšana un pārstrāde

Laika grafiks:
15.05.2018 - 18.05.2018

X