IFAT

Int'l Trade Fair for Water, Sewage, Refuse and Recycling

Kategorijas:
Elektronisko un optisko produktu, iekārtu ražošana , kas citur nav klasificētas
Valsts un sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana
Komunālie pakalpojumi, atkritumu savākšana un pārstrāde
Valsts un sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana

Laika grafiks:
14.05.2018 - 18.05.2018

X