Legal data

  1. 43603001605
  2. 23.10.1992
  3. Bauskas nov., Bauska, Kalna iela 12, LV-3901
  4. 2020
  5. 1