Legal data

  1. 44103034124
  2. 18.01.2005
  3. Smiltenes nov., Launkalnes pag., Silva, "Silva 23", LV-4729
  4. 2017
  5. 1
  6. 18.01.2005