Legal data

  1. 40103102570
  2. LV40103102570
  3. 12.08.1993
  4. 26.03.2008
  5. Skolas iela 5 – 4, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160