Legal data

  1. 40103124309
  2. LV40103124309
  3. 23.05.1994
  4. Krūmu iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
  5. 2022