Legal data

  1. 43603001605
  2. LV43603001605
  3. 23.10.1992
  4. 20.10.2004
  5. Kalna iela 12, Bauska, Bauskas nov., LV-3901