Legal data

  1. 40003897711
  2. LV40003897711
  3. 13.02.2007
  4. Rīga, Maskavas iela 170 k-2 - 74, LV-1019
  5. 2021