Legal data

  1. 53603011291
  2. LV53603011291
  3. 24.03.1998
  4. 09.06.2004
  5. Stacijas iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901