Legal data

  1. 40003535530
  2. 08.03.2001
  3. Saulkrastu nov., Saulkrasti, Ainažu iela 74, LV-2160
  4. 2018
  5. 4