Legal data

  1. 40103208822
  2. LV40103208822
  3. 07.01.2009
  4. 07.01.2009
  5. Melnezera iela 1, Tukums, Tukuma nov., LV-3101