Legal data

  1. 40008086257
  2. 12.11.2004
  3. 12.11.2004
  4. "Birztalas", Vilpulka, Vilpulkas pag., Valmieras nov., LV-4241