Legal data

  1. 47101007646
  2. 21.05.1992
  3. "Kalna Ruļmurēni", Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884
  4. 2021