Legal data

  1. 40003752091
  2. LV40003752091
  3. 28.06.2005
  4. 28.06.2005
  5. Vidzemes iela 1 – 1, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136