Legal data

  1. 40003900212
  2. 20.02.2007
  3. Carnikavas nov., Carnikava, Graudu iela 18, LV-2163
  4. 2019
  5. 1