Legal data

  1. 40003688488
  2. LV40003688488
  3. 07.07.2004
  4. 07.07.2004
  5. "Pērles", Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137