Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības