Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās