Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības