Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde