Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības