Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās