Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību