Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības