Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve