Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana