Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai