Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā