Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs