Pārējo darba mašīnu iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings