Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs