Juridiskie dati

  1. 90000196469

Atslēgvārdi

Aviācija. Sertifikācija. Uzraudzība. Lidojuma drošība. Aviosabiedrības.
Aviācijā iesaistīto uzņēmumu un personu sertifikācija un uzraudzība.
Pilotu, dispečeru, gaisa kuģu tehniskā personāla un apmācību
kursu sertificēšana un uzraudzība. Gaisa kuģu lidotspējas uzraudzība,
gaisa kuģu reģistrs, lidlauku uzraudzība, vispārējās nozīmes aviācija,
komercaviācija, oficiālie kravu aģenti. Normatīvo aktu projektu
izstrāde civilās aviācijas drošības un drošuma jomās. Aviācijas
medicīnas centru un aviācijas medicīnas eksaminētāji. Tehniskās
apkopes organizācijas. CAA. Māris Gorodcovs. Gaisa kuģi, Aviācijas
personālalicencēšana, sertificēšana. Aviācijas organizāciju sertificēšana,
uzraudzība, Lidojumu drošības un drošuma pārvaldība, Latvijas gaisa telpa,
bezpilotu gaisa kuģi, komercaviācija, Civilās aviācijas tiesību akti,
aviācijas medicīna, bezpilotu gaisa kuģi.
Vairāk