Darba laiks

 • P.800-1700
 • O.800-1700
 • T.800-1700
 • C.800-1700
 • P.800-1700
 • S.-
 • Sv.-

Uznemējdarbības dati

 • EUR 89262 / 2023
 • 3
 • Pakalpojumu sniedzējs

Juridiskie dati

 1. 44103071173
 2. LV44103071173
 3. Luminor Bank AS Latvijas filiāle
 4. LV68RIKO0002013220980
 5. 27.10.2011
 6. 27.10.2011

Apraksts

SIA "Vidzemes Contus" piedāvā sadarbības iespējas uzņēmuma reģistrācijas, grāmatvedības, personāla lietvedības un darba tiesību jomā. Izmantojot savas uzkrātās zināšanas un ilggadējo pieredzi, sekojot līdzi laikam un nepārtraukti paaugstinot savu kvalifikāciju, piedāvājam uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām būt kopā no uzņēmuma reģistrācijas vai saimnieciskās darbības uzsākšanas brīža.
SIA "Vidzemes Contus" komandai pievienojusies juriste, kas ir specializējusies darba tiesisko attiecību un darba strīdu risināšanas jomā. Mēs palīdzēsim gan darba devējam, gan darbiniekiem rast risinājumu darba strīdu gadījumos, sagatavosim nepieciešamos dokumentus, lai vērstos valsts institūcijā, sagatavosim dokumentus darba tiesisko attiecību regulēšanai, sniegsim konsultācijas kā izveidot darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, kā arī uz pilnvarojuma pamata pārstāvēsim klientu administratīvā pārkāpuma procesos.


Vairāk

Pakalpojumi:

 • Grāmatvedības politikas izstrādi un pilnveidošanu; 
 • Grāmatvedības pirmdokumentu apstrādi; 
 • Darba samaksas un ar to saistīto izmaksu un nodokļu aprēķinus;
 • Bankas, kases un avansa norēķinus;
 • Krājumu un pamatlīdzekļu uzskaiti;
 • Preču un pakalpojumu uzskaiti;
 • Debitoru un kreditoru parādu uzskaiti;
 • Grāmatvedības atjaunošanu no pirmdokumentiem;
 • Operatīvās bilances, peļņas vai zaudējuma aprēķina un naudas plūsmas sagatavošanu;
 • Nodokļu aprēķinus un deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu VID;
 • Gada pārskata sastādīšanu un deklarēšanu;
 • Iedzīvotāju un pašnodarbināto deklarāciju sastādīšanu;
 • Citu atskaišu sagatavošanu Valsts institūcijām un uzņēmuma vadībai;
 • Finanšu un saimnieciskās darbības analīze;
 • Lietvedības un personāla dokumentu sagatavošana.

Vairāk

Atslēgvārdi

Grāmatvedība Valmierā. Gada pārskati, VID atskaites, grāmatvedības apkalpošana, grāmatvedības izveidošana, uzņēmumu reģistrācija, dibināšana. Nodokļu konsultācijas, personāla lietvedība, gada ienākumu deklarācijas fiziskām, juridiskām personām. Finansiālās darbības analīze, grāmatvedības datorprogrammas. Bilance, bilances. Biznesa plāns, biznesa plāna sastādīšana. Uzņēmumu budžeta sastādīšana. Lietvedība. Grāmatvedības politika. Finanšu grāmatvedība. Konsultācijas pašnodarbinātajiem, IK, saimnieciskās darbības veicējiem, mikrouzņēmumiem. Grāmatvedības pakalpojumi, konsultācijas, grāmatvedibas un juridiskie pakalpojumi, darba tiesības.


Vairāk

Mājas lapa internetā