Kontakti

  1. +371 29227326

Uznemējdarbības dati

  • EUR 302679 / 2023
  • 6
  • Pakalpojumu sniedzējs

Juridiskie dati

  1. 40203149614
  2. LV40203149614
  3. 12.06.2018
  4. 12.06.2018
  5. Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046

Par uzņēmumu

SIA "Way" veic dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecības darbus, remontu un tehnisko apkopi, dzelzceļa virsbūves darbus (sliedes, sliežu ceļi), pārbrauktuvju un pāreju izbūvi, veicam zemes darbus zem sliežu ceļiem (zemes klātne un dzelzceļa zemes nodalījuma josla).


Vairāk

Atslēgvārdi

Dzelzceļa būvniecības darbi, būvlaukuma sagatavošanas darbi, inženierkomunikāciju pārcelšana, mērīšana, būvlaukuma attīrīšana, liekās grunts noņemšana un izvešana, dzelzceļa uzbēruma izbūve, grunts piegādāšana un iestrādāšana, aizsargslāņa izveidošana un iestrādāšana, ģeomateriālu iestrāžu un nogāžu nostiprināšana, zemes klātnes planēšana, grāvju izveidošana un nostiprināšana, dzelzceļa sliežu ceļu izbūve, dzelzceļa uzbēruma balastēšana ar balasta šķembām, gulšņu un inventāra sliežu ieguldīšana, izbūvēšana līdz projekta atzīmei, garsliedes uzstādīšana, staciju peronu būvniecība, peronu bloku montāža, ūdens noteces, komunikāciju un pieeju izbūve, nogāžu nostiprināšana, peronu laukumu izveidošana, dzelzceļa pārbrauktuvju remonts un rekonstrukcija, jaunu dzelzceļa pārbrauktuvju izbūve, dzelzceļa pārbrauktuvju betona seguma demontāža, esošo gulšņu nomaiņa, jauna betona vai gumijas seguma montāža, pievadceļu remonts, jaunu pievadceļu būvniecība, dzelzceļa caurteku rekostrukcija un izbūve, caurteku tīrīšana, pamatnes, sienu remonts, jaunu caurteku ieguldīšana zem sliežu ceļiem, betona renovācija, jauna betona iestrādāšana.


Vairāk